در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 دی 1395

تعیین ظرفیت پذیرش آموزشکده های فنی و حرفه ای استان اصفهان در سال 96-97

جلسه تعیین ظرفیت دانشجویان سال 96 با حضور روسای آموزشکده های استان اصفهان ،معاونت اداره کل آموزش و پرورش و رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش استان

در دانشکده شهید مهاجر برگزار گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دکتر شمس ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن عرض خیرمقدم آمار دقیق دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال سوم متوسطه

را از نیاز های مهم در تعیین ظرفیت برشمردند و اعلام نمودند در تعیین ظرفیت نباید فقط به افزایش آمار توجه کرد بلکه باید بر افزایش کیفیت و پرورش انسان های کارآمد توجه نمود.

در ادامه ی جلسه جناب آقای محمدی معاونت محترم اداره کل آموزش و پرورش استان طی سخنانی ضمن قدردانی از برگزاری چنین جلسه ایی به ارائه گزارشی از آموزش فنی و حرفه ای

در استان پرداختند و اعلام نمودند آموزش و پرورش در سال 97 در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش فارغ التحصیل نخواهد داشت و با عنایت به کاهش تعداد فارغ التحصیلان از سال 98

اهتمام و توجه بیشتری به تعیین ظرفیت ها شود.

سپس مهندس مدیه معاونت آموزشی دانشکده مهاجر ضمن اشاره به بخشنامه تعیین ظرفیت ارسالی از سوی دانشگاه فنی و حرفه ای به تشریح شرح وظایف کمیته توسعه و تعیین

ظرفیت پذیرش استان پرداختند.

همچنین در پایان مصوب گردید مراکز استان آمار دقیق دانش آموزان سال سوم فنی و حرفه ای و کاردانش را از حوزه معاونت متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان دریافت نمایند.

نظرات کاربران