در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 دی 1395

اطلاعیه بسیارمهم امتحان سه شنبه95/10/21

قابل توجه کلیه دانشجویان باتوجه به اعلام تعطیل عمومی روز سه شنبه 95/10/21 کلیه امتحانات سه شنبه به روز شنبه 95/10/25 درهمان ساعت انتقال و برگزارمیشود.

نظرات کاربران