در حال بارگذاری ...
یکشنبه 3 مرداد 1400
 • قابل توجه دانشجویان جدید الورود در خصوص کارنامه سلامت روان و جسم

   

       با توجه به ضرورت اجرای طرح کارنامه سلامت روان و جسم دانشجویان جدید الورود مقطع کاردانی و کارشناسی و ارتقاء سطح کیفی سلامت روح و جسم دانشجویان، خواهشمند است با مراجعه به سایت دانشکده www.mohajer.tvu.ac.ir در قسمت "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان " بعد از انجام مراحل ثبت نام، نسبت به تکمیل فرم "کارنامه سلامت روان  وکارنامه سلامت جسم" به صورت اینترنتی اقدام نمائید و خروجی چاپ شده از اطلاعات سلامت روان و جسم خود را جهت ممهور شدن و تکمیل فرایند ثبت نام به مرکز مشاوره واقع در ساختمان اداری تحویل نمایید.

  تذکر: دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تحویل کارنامه سلامت می باشد.

                                                                                                                                                            معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده
                                                                                                                                                                                      مرکز مشاوره و سلامت

  نظرات کاربران