در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
  • میز خدمت

    "دانشجوی گرامی ، لطفاً درقسمت موضوع بعد از نام و نام خانوادگی رشته و در متن پیام خود روی میز خدمت مشخصات کامل ( از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره دانشجویی ، رشته ، مقطع تحصیلی و کد یکی از دروس تخصصی ) را درج کنید، در غیر اینصورت پاسخ به مسائل شما برای کارشناسان مربوطه امکان پذیر نمی باشد"

    ورود به میز خدمت

    نظرات کاربران