در حال بارگذاری ...
یکشنبه 3 مرداد 1400
 • اطلاعیه صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  بسمه تعالی

       دانشجویان باید نسبت به ثبت درخواست خود در سایت Mohajer.tvu.ac.ir اقدام نموده و بعد از 48 ساعت کاری با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر(دارای برچسب 991) به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده جهت تحویل گواهی اشتغال به تحصیل اقدام نمایند.

  جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل موارد ذیل الزامی است:

  • صدور رأی کمیسیون موارد خاص برای دانشجویان واجد شرایط (الف – دو ترم مشرط و بالاتر- ب- دانشجویان ترم 5 و بالاتر)
  • صدور سنوات ارفاغی نظام وظیفه برای دانشجویانی که  مجوز ادامه تحصیل ازکمیسیون موارد خاص دریافت نموده اند مخصوصاً ترم 5 و بالاتر
  • ثبت انتخاب واحد تأیید شده با حداقل واحد در ترم در سیستم ناد
  • تعیین تکلیف برای دانشجویان فارغ التحصیل با تکدرس ( 4 درس)

   مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت نام بر عهده خود دانشجو می باشد.

  معاونت دانشجویی و فرهنگی

   

   

  ورود به فرم ثبت درخواست

  نظرات کاربران