در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
 • جلسه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان؛  جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و دغدغه های دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان با حضور هیأت رئیسه دانشگاه و نمایندگان کارکنان هیأت علمی، رسمی، قراردادی و نیروهای بند "ذ" و روسای آموزشکده های استان در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 برگزار گردید.

   

   

  در ابتدای جلسه دکتر دوازده امامی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه فنی و حرفه ای استان و نیازهای دانشکده مهاجر ارائه نمود.

   در طی جلسه و پس از سوالات و دغدغه های مطرح شده از سوی نمایندگان کارکنان و روسای دانشکده‌ها و آموزشکده ها، دکتر زمانی نسبت به ذکر چندین نکته و پاسخ به سوالات مطرح شده اقدام نمود که اهم مطالب به شرح ذیل می باشد:

  • معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وظیفه پشتیبانی از فعالیت های دانشگاه را دارد. وظیفه اصلی این دانشگاه تربیت نیروی انسانی مهارتی برای رفع نیازهایی کشور است و در کنار آن وظیفه انجام پژوهش های کاربردی که به نوعی کمک به دانشجویان در مسیر اشتغال و خلق ثروت از دانشی که کسب کرده اند می باشد.
  • اعتقاد ما بر این است که آموزشکده هایی که شاخص هستند باید شاخص باقی بمانند که مهاجر یکی از این دانشکده هاست. برخی از دانشکده ها با توجه به قدمتی که دارند دچار فرسودگی در موتورخانه ها و ساختمان ها شده اند که اینها نیازمند به تعمیرات اساسی می باشند. در سالهای اخیر سهم بودجه تجهیزات و تعمیرات افزایش یافته و اعتبار اختصاصی را تحت عنوان تجهیزات آموزشی ، اداری و حفاظت الکترونیکی ابلاغ خواهیم کرد تا مراکز نسبت به هزینه کرد آن اقدام نمایند. 65% اعتبارات تعمیر و تجهیز تخصیص پیدا کرده که تقریبا 30% آن به صورت اوراق و مابقی نقدی می باشد. که اوراق به مراکز استان ابلاغ میشود و مدیریت آن بر عهده استان می باشد.
  • آیین نامه استخدامی جدید دانشگاه از اول سال 1400 عملیاتی و شرایط خوبی من جمله فوق العاده مهارتی در آن دیده شده.
  • در بحث افزایش 50% حقوق اعضا غیرهیأت علمی نسبت به سایردانشگاه ها ما بیشترین مشکل را داریم چون تعداد کارمندان دانشگاه فنی و حرفه ای 10 برابر هیأت علمی ها می باشد در صورتی که در سایر دانشگاه ها شاید می توان گفت یک برابر است. ما 16000 پست داریم که 6600 پست تکمیل شده بیانگر نیازمندی به جذب نیرو است.
  • با توجهبه حجم بالای کار و بازنشستگی بسیاری از کارکنان ، ما سند نیروی انسانی را تهیه کردیم ولی مشکلی که هست به مجموعه دانشگاه فنی با دید یک دانشگاه نگاه می شود و با سایر دانشگاه ها مقایسه می شود در صورتی که بطور کلی برای دانشگاه فنی باید سهمیه ای جدایی از وزارت علوم تخصیص یابد، که به جد پیگیر این موضوع هستیم.
  • در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیاز به قانون بالادستی می باشد و با درخواست دانشگاه یا وزارت علوم تحقق نمی شود و این امر تنها با مصوبه هیأت وزیران مبتنی بر قانون مجلس و یا قانون مجلس امکانپذیر است.
  • با آیین نامه انتصابات در هیأت امنای هفته قبل، مصوبه اختصاص حداکثر 50 درصد از پست های مدیریتی و یا 20 درصد کل پست ها به نیروهای قراردادی گرفته شد.( 2 برابر شدن نسبت به قبل )
  • ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی، تنها مشمول اعضایی است که سمت مدیریتی دارند، که بخشی ازآن با توجه به آیین نامه مصوب قابل ذخیره می باشد.
  • دوره های ضمن خدمت باید در ابتدا از نظر نیاز دستگاه یا کارمند نیازسنجی و پس از آن در هیأت اجرایی تصویب شود.و تنها به این دوره ها گواهی حضور یا امتیاز ارزیابی تعلق گیرد.
  • در خصوص احتساب سنوات نیروهای بند"ذ" با توجه به اینکه برای نیروی حق التدریس بیمهای پرداخت نشده و افرادی هم که دارای سابقه بیمه می باشد چه بخش دولتی و چه خصوصی با قوانینی که وجود دارد، امکان لحاظ سابقه نیست امکانپذیر نمیباشد و به طور کلی میتوان گفت در اختیار دانشگاه نیست و به صندوق بازنشستگی کشور بر می گردد.
  • درخصوص حق الزحمه نیروهای حق التدریس تلاش کردیم تا میزان پرداختی با سایر دانشگاه ها برابر و همسان باشد و همانطور که ملاحظه شد 6 هفته پایان سال گذشته بر همین مبنا پرداخت شد.

  نظرات کاربران