در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
  • تعطیلی دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصقهان

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، کلیه دانشکده ها و آموزشکده های سراسر کشور از تاریخ 1400/05/02 لغایت 1400/05/13 به مدت دو هفته تعطیل است.

    نظرات کاربران