در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
 • وام تحصیلی روزانه نیمسال دوم 1400-1399

       ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دانش پژوهان عزیز :  با توجه به محدود بودن اعتبارات، ادارات رفاه دانشجویان، ملزم به شناسایی دانشجویان واجد شرایط با در نظر گرفتن اولویت می باشند، پس آگاهانه، وام و تسهیلات را چنانچه شرعاً و عرفاً نیازمندید، درخواست نمایید.

  شرایط : درخواست و دریافت وام با کمترین مبلغ نیز، نیاز به تعهد محضری با ضامن دارد که باید ارائه نمایید. با این شرایط :

   

      الف - سند باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) سراسرکشورتنظیم گردد.

      ب - ضامن باید دارای حکم استخدامی،  پیمانی یا قراردادی با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی باشد.

      ج - برای دریافت همه وامها در کل تحصیلات، فقط یک تعهد محضری لازمست.

       د - نمونه تعهد محضری در سایت دانشگاه ، معاونت دانشجویی موجود و در هر شهرستانی می توان، آنرا تکمیل، تنظیم و به ثبت رساند.

       هـ - نوع تعهد را صندوق رفاه تعیین و نمونة آنرا به دانشگاهها ارسال می نماید.

       و - تعهد محضری که در دوره کاردانی ارایه می دهید، قابل استفاده برای دریافت وام در مقاطع بالاتر (کارشناسی و ...) نیز می باشد.

       ز - به تمامی وام های دانشجویی برای طول مدت وام تا شروع اولین سر رسید اقساط به صورت روز شمار 4% کارمزد تعلق می گیرد.

       ح - هر دانشجو می تواند در صورت داشتن شرایط لازم، همزمان از چند نوع وام استفاده کند.

  دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام می باشند باید فرم تعهد محضری را از سایت دانشگاه قسمت( معاونت دانشجویی- فایل ضمیمه اطلاعیه تعهد محضری) را دریافت و به اتفاق ضامن به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه و سند تعهد محضری را تکمیل و امضا نمایند سپس اصل سندتعهد را به همراه مدارک ضامن به آدرس دانشگاه(امور وام دانشجویی) پست پیشتاز  نمایند.

  شرایط دریافت وام :

  الف - عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد(به استثنای کاردانشجویی)

  ب - ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (بعنوان دانشجوی تمام وقت)

  ج - دانشجویی که در یک نیمسال مشروط گردد ، در نیمسال بعد نصف مبلغ وام تحصیلی را دریافت می نمایند.

  د - دانشجویانی که  (دو ترم متوالی) پی در پی، مشروط گردیده اند مشمول دریافت وام نمی شوند.

  هـ - مدت استفاده از وام در مقطع کاردانی و در مقطع کارشناسی ناپیوسته (چهار نیمسال)  از شروع تحصیل می باشد.

   

  •  مراحل درخواست وام :
  •           الف - کلیه دانشجویان متقاضی وام (با رعایت شرایط اولیه) موظفند در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پس از ثبت نام در سایت صندوق رفاه(bp.swf.ir) به سایت دانشگاه(www.mohajer.tvu.ac.ir- معاونت دانشجویی) مراجعه و پس از مطالعه اطلاعیه وام در ذیل اطلاعیه نوع وام فرم ضمیمه رادریافت و تکمیل نموده و سپس آن را آپلود نمایند.

            ب- چنانچه هرگونه تغییر در وضعیت دانشجو، از جمله (ازدواج، تولد، فرزند و ...) از سوی دانشجو اعلام گردد، در برگ درخواست اصلاح و در برنامه ماشینی لحاظ می شود.

  •  بازپرداخت معمولی وامها براساس مقررات فعلی :

  •  تمام دانشجویان به محض فراغت از تحصیل با حفظ و رعایت شرایط زیر باید بدهی خود را نقداً تسویه و یا دفترچه اقساط، دریافت وطبق مقررات زیر، بدهی خود را بازپرداخت نمایند.

  • فرمول فعلی شروع اقساط : 2سال ادامه تحصیل کارشناسی + مدت زمان خدمت نظام وظیفه + 9 ماه + تاریخ فارغ التحصیلی         

   (درصورت اطلاع به مقطع کارشناسی)

  •  

               الف - دانشجوی فارغ التحصیل، اگر خدمت نظام وظیفه انجام داده یا معاف باشد، 9 ماه بعد از فارغ التحصیلی، اولین قسط               آغاز و به ترتیب، ادامه می یابد.

   ب - اگر غیر از مورد الف باشد (یعنی خدمت نظام وظیفه انجام نداده یا معاف نباشد.) 9 ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظیفه پس از فراغت از تحصیل، اولین قسط شروع و به ترتیب، ادامه می یابد (به عبارت روشنتر، براساس مدت زمان خدمت نظام وظیفه به اضافه نه ماه تعیین می شود.)                                                                                            ج - اگر دانشجو در فاصله یکسال بعد از فارغ التحصیلی، در مقطع کارشناسی یا بالاتر پذیرفته شود (در صورت مراجعه به اموروام آخرین محل تحصیل و  با ایجاد  مقطع تحصیلی جدید در سیستم صندوق رفاه)، شروع اقساط  به مدت 2 سال علاوه بر مدت ردیف الف و ب (علاوه بر مدتهای قبلی) به تعویق می افتد.                                                                       د- مبلغ 10% از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل با مراجعه به امور وام  و پس از انجام مراحل آن توسط کارشناس وام باید دانشجو از طریق پورتال دانشجویی  صندوق رفاه و درگاه بانک تجارت واریز نمایدو مانده بدهی تقسیط می گردد.

               هـ - زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیۀ دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می               باشد در صورتی که پس از مدت 9 ماه برای انجام مرحله پرداخت 10% مراجعه شود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و                      دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

                   تبصره 1 : عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت به موقع اقساط وام مشمول 12% جریمه تأخیر و به باقی مانده بدهی افزوده                    می گردد.

                    تبصره 2 : تارکین تحصیل اعم از اخراجی ، انصرافی و ....... ملزم به باز پرداخت یکجای بدهی خود می باشند.

             و دانشجویان دریافت کننده وام حداکثر یک ماه قبل از پایان آخرین ترم تحصیلی خود بایستی به امور وام دانشجویان              مراجعه و نسبت به پرداخت ده درصد بدهی اقدام نمایند تا در زمان فارغ التحصیلی دفترچه اقساط آنها در سیستم صادر شده               باشد و بتوانند فارغ التحصیل گردند.

             ز - تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.

             ح - طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر 5 سال می باشد.

          مبلغ وام در این ترم 1/500/000 تومان میباشد

  •   دانشجویان از تاریخ  99/11/20 لغایت  1400/02/20 به سایت دانشگاه.(www.mohajer.tvu.ac.ir- معاونت دانشجویی) مراجعه و پس از مطالعه اطلاعیه وام  در ذیل اطلاعیه نوع وام فایل ضمیمه را دریافت و تکمیل نموده سپس آن را آپلود نمایند.

  • ضمناً دانشجویانی که تعهد محضری نداده اند باید در سایت دانشگاه- معاونت دانشجویی -اطلاعیه تعهد محضری - فایل ضمیمه را دریافت و در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به اتفاق ضامن، آن را تنظیم کرده و با مدارک ضامن که در اطلاعیه تعهد محضری ذکر شده به آدرس دانشگاه - قسمت امور وام پست پیشتاز نمایند.

    

   جهت ارسال فرم مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

  اداره امور دانشجویی

  نظرات کاربران