در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
 • شرایط و فرم تعهد محضری

  تنظیم سند تعهد در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور

   

           شاغلین زیر می توانند ضامن وام دانشجویی شوند:

       1-کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حد اقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه               کارمندی.

       2-اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

       3-اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداق 5 سال سابقه کار.

       4-کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حد اقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

       5-کارکنان رسمی ، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه( به استثنای کارآموزان آن قوه)و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5            سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

       6-سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(ارائه کپی مجوز یاپروانه فعالیت،کپی برابر اصل شده          ممهور به دفترخانه اسناد رسمی).

       7-کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.

       8-بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی.

       9-مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امورایثارگران.

      10-کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5 سال سابقه کار.

      11-کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق( ارائه گواهی کتبی           ضمانت از کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد).

   مدارک مورد نیاز از ضامنین :

  1 – گواهی کسر از حقوق ضامن با عنوان صندوق رفاه دانشجویان – وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

  2 – ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه ، به اداره رفاه دانشگاه

  3-ارائه یک برگ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ضامن

  تذکر 1 : در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام( رسمی ، پیمانی ، قراردادی) درج گردد و صرفاً خطاب به صندوق رفاه              دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق              کسر از حقوق ضامن گردد.

  تذکر 2 : ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی حداقل مبلغ 300/000/000 ریال الزامی است.

  تذکر 3 :  تعهد محضری وام را در هر شهرستانی می توان تکمیل، تنظیم و به ثبت رساند.

            تذکر 4 :  پس از تهیه و تنظیم تعهد محضری وام از اصل تعهد یک کپی تهیه نموده و به همراه مدارک فوق به امور وام دانشجویان                         تحویل دهید.

   

  نظرات کاربران