در حال بارگذاری ...
شنبه 2 مرداد 1400
 •  دانشکده فنی و حرفه ای شهید محسن مهاجر اصفهان

  نشانی: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشکده فنی و حرفه ای شهید محسن مهاجر

  کدپستی: 8174675551

  صندوق پستی: 315-81645

  شماره تماس: 2_36736550-031

  فکس: 36736535-031

  پست الکترونیکی: info-022@tvu.ac.ir

  ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان:Esfahan@tvu.ac.ir

   

  مسئول آموزش­های الکترونیکی (امور مدرسین _ هیات علمی)

  طبقه فوقانی بلوک (ب) داخلی 200

  کارشناس آموزش الکترونیکی گروه تخصصی: (امور دانشجویان)

  • قدرت، الکتروتکنیک و مکاترونیک

  طبقه فوقانی بلوک (ب) داخلی 241

  • الکترونیک و کامپیوتر

  بلوک (الف) سایت کامپیوتر طبقه همکف داخلی 272

  • متالورژی، مکانیک خودرو و مکانیک صنایع

  کارگاه متالورژی طبقه همکف داخلی 262

  • ساخت و تولید، طراحی و نقشه ­کشی صنعتی و تاسیسات

  کارگاه تاسیسات طبقه همکف داخلی 245

  • عمران و معماری و حسابداری

  کارگاه عمران طبقه فوقانی داخلی 245

  • تربیت بدنی

  ساختمان اداری طبقه همکف اداره تربیت بدنی داخلی 203

   

  شماره تلفن واحدهای اداری ، آموزشی و خدماتی دانشکده فنی شهید  مهاجراصفهان

  حوزه مدیریت

                                               سمت

  داخلی

  مستقیم

  مشخصات

   

  مسئول دفتر ریاست

  288

  36736534

  آقای شاه طالبی

  فاکس  دفتر ریاست

  -

  36736554

  آقای شاه طالبی

  نمایندگی دفتر نهاد رهبری

  266

  36736568

  حاج آقا مرادی

  بسیج اساتید

  290

  36693376

  آقای روانگرد

  رئیس اداره حراست

  238

  36736539

   

  مسئول دفتر حراست

  224

  36736562

   

  حراست فیزیکی

  284

  36736560

   

  نگهبانی

  256و258

  36736560

   

  حوزه معاونت آموزشی

   

  مسئول دفتر معاونت آموزشی

  277

   

  خانم فاضلی

  اداره آموزش

  رئیس اداره خدمات آموزشی

  216

  36736548

  آقای قائدامینی

  کارشناس  امور آموزشی

  208

  36736567

  آقای بلاغی

  امور کلاسها و دفتر مدرسین

  242

  36736557

  آقای ناصر نجفی

  امور فارغ التحصیلان

  217

  36736586

  خانم شفیعی،آقای پورمند

  واحد محاسبات

  220

   

  آقای جعفری

  گروه مکانیک

  گروه آموزشی مکانیک

  235

  36736545

  آقای باقرپور

  آموزش گروه مکانیک

  268

  36736545

  آقای پارسایی فر

  گروه آموزشی ماشین ابزار

  229

  -

  آقای  روانگرد

  گروه آموزشی تأسیسات

  245

  -

  آقایان مدینه،کریمی

  گروه آموزشی متالورژی

  262 223

  36736566

  آقایان طالبی،محمدی

  گروه آموزشی مکانیک خودرو

  269

  -

   

  گروه آموزشی مکانیک صنایع

  269

  -

   

  گروه آموزشی  طراحی صنعتی

  229

  -

  آقای  روانگرد

  گروه عمران

  گروه آموزشی عمران

  244

  36736543

  آقای سلطان رضایی

  آموزش گروه عمران

  244

   

  آقای بهاءلو

  گروه برق

  آموزش گروه برق

  252

  36736544

  آقایان هاشمی،مختاری

  گروه آموزشی کامپیوتر

  272

  36736571

  آقایان مجتبایی،فروغی

  کارگاه برق

  200

  -

  آقای یزدانپناه

  آزمایشگاه الکترونیک

  241

  -

  آقای محمدی

  سایر گروههای آموزشی

  گروه آموزشی حسابداری

  243

  -

  خانم انصاری

  گروه آموزشی تربیت بدنی

  232

  -

  آقای  خراجی

  گروه آموزشی ریاضی

  260

  -

  آقای کاظمی

  گروه آموزشی فیزیک

  253

  -

   

  گروه آموزشی زبان و ادبیات

  243

  -

   

  دفتر هیأت علمی

  261

  -

  آقای دکتر هاشمی

  حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

   

  مسئول دفتر معاونت پژوهشی

  277

   

  خانم فاضلی

  سایر بخش ها

  کارشناس فناوری اطلاعات

  202

  36736555

  آقایان حاجی صادقیان، بابایی

  کارآموزی و ارتباط با صنعت

  279

  36735753

  آقای زنجانی زاده

  مرکز رشد

  228

  -

  آقای رستگاری

  237

  -

  آقای حسنی

  کتابخانه

   

   

   

   

  حوزه معاونت دانشجویی

                                           سمت

  داخلی

  مستقیم

  مشخصات

   

  مسئول دفتر معاونت دانشجویی

  215

  36736541

  آقای افخمی

  ادار ه اموردانشجویی

  رئیس اداره خدمات دانشجویی

  205

  36736538

  خانم نوریان

  کارشناس مسئول امور دانشجویی

  204

  36736538

  آقای بقائی

  امور وام و ستاد شاهد

  270

  36735750

  آقای عابدی

  بایگانی دانشجویی

  219

  -

  آقایان کریمی  احمدی

  اداره تربیت بدنی و گواهی اشتغال

  203

  -

  آقای خراجی

  سایر بخش ها

  مسئول امور فرهنگی

  274

  36736584

  آقایان خشن،سراجی

  سرپرست شبانه روزی خوابگاه

  259و254

  7-36736536

  آقایان زارعان،قنبری،شهابی

  اتوماسیون تغذیه

  255

  36736546

  آقای رسول نجفی

  رستوران

  230

  36736546

  آقای رسول نجفی

  حوزه معاونت اداری مالی

   

  مسئول دفتر معاونت مالی

  289

  36736565

  خانم صحرانورد

  اداره اموراداری

  رئیس اداره امور اداری

  206

  36736547

  آقای رحیم پور

  کارشناس مسئول اموراداری

  212

  36736547

  آقای کیانی

  رفاه ، تعاون  و روابط عمومی

  291

  36736570

  آقای عالمی

  مسئول دبیرخانه

  278

  -

  آقای کاظمی

  ثبت و ماشین نویسی

  276

  -

   

  اداره  امور مالی

  رئیس اداره امورمالی

  211

  36736542

  آقای خودسیانی

  امور مالی وحسابداری

  211

  -

  آقای خراط زاده

  حسابداری دانشجویی

  210

  36735751

  خانم صالحی

  جمعدار اموال

  211

  -

  آقای شیخی

   

  کمیته عمرانی

  214

  36736570

  خانم خاموشیان

  پشتیبانی

  رئیس اداره امور پشتیبانی

  213

  36736549

  آقای کلانتری

  بسیج کارکنان

  210

   

   

  کارپردازی

  275

  36736549

  آقای کلانتری

  آمفی تئاتر

  226

  -

  آقایان عبادی،دانایی

  انبار ها

   انبار مرکزی

  247

  -

  آقای عبادی

  انبار برق و عمران

  231

  -

  آقای علی اکبر عیوضی

  انبار ریخته گری

  263

  -

  آقای بخشی

  انبار مکانیک خودرو

  225

  -

  آقای یعقوب زارع

  انبار ماشین ابزار

  222

  -

  آقای اصغر توکلی

  انبار تأسیسات

  245

  -

  آقای سلمان عیوضی

  انبار رستوران

  283

   

  آقای رسول نجفی

  سایر واحدهای خدماتی و رفاهی

  قرض الحسنه

  285

  -

  آقای علیزاده

  کانون بازنشستگان

  282

  36736558

  آقای حقانی فر

  تلفن گویا

  -

  3- 36736550

  آقای کاظمی

  فاکس دانشکده

  -

  36736535

  آقای کاظمی